ANNULERINGSINSTRUCTIES & ANNULERINGSFORMULIER

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

A. ANNULERINGSBELEID

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Smilodox GmbH & Co. KG, Winsbergring 42 22525 Hamburg Deutschland, Duitsland, Tel.: 040 88167933, e-mail: support@smilodox.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste standaard heeft gekozen levering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Algemene opmerkingen

1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vrachtafhaal.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1 -2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.


B. ANNULERINGSFORMULIER

Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Smilodox retourservice

FineCom Logistiek

Om 999 te schilderen

94529 Aicha voor het bos

Duitsland

E-mail: support@smilodoxcom

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

_________________________________________________________
Naam consument(en)

_________________________________________________________
Adres van de consument(en)

_________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen indien kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

.