ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte
 2. Contractafsluiting
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Behoud van titel
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisselen van actievouchers
 9. Cadeaubon inwisselen
 10. Toepasselijk recht
 11. Jurisdictie
 12. Alternatieve geschillenbeslechting
 13. Couponvoorwaarden

1) Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna AV) van Smilodox GmbH & Co. KG (hierna Verkoper) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") met de verkoper over de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden gepresenteerd. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn beroepsactiviteit tewerkgesteld. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindende aanbieding te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch, per e-mail of online contactformulier bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper heeft vijf dagen om het aanbod van de klant te accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen na het plaatsen van de bestelling te betalen.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u de betaalmethode "PayPal Express" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://wwwpaypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan PayPal door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.5 Als u de betaalmethode Amazon Payments selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna : "Amazon"), onderhevig aan de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, beschikbaar op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon. In dit geval verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant het betalingsproces activeert door op de knop te klikken die het bestelproces afsluit.

2.6 De tekst van het contract wordt na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de bestelling is geplaatst samen met deze algemene voorwaarden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk.

2.7 Voordat de klant de bindende bestelling verzendt via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen, bijvoorbeeld kosten voor geldoverdrachten door banken (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De klant wordt geïnformeerd over de betalingsoptie(s) in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling met een betaalmethode aangeboden door PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: PayPal), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement -vol of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- vol.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Goederen worden per post afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is bij het selecteren van de PayPal-betaalmethode het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling bepalend.

5.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de prestatie een redelijk bedrag aankondigde van tevoren.

5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Coupons worden als volgt aan de klant overgelaten:

 • via downloaden
 • per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Promotievouchers inwisselen

8.1 Tegoedbonnen die gratis worden uitgegeven door de verkoper als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna actievouchers genoemd) kunnen alleen online te gebruiken -Shop van de verkoper en kan alleen worden ingewisseld in de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucheractie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher

8.3 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.4 Er kan slechts één actievoucher per bestelling worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minimaal het bedrag van de actievoucher zijn. Resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingsmethoden worden geselecteerd die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen.

8.7 Het tegoed op een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan ontladend betalen aan de betreffende eigenaar die de actievoucher in de onlineshop van de verkoper verzilvert. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van een machtiging om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

9) Cadeaubonnen inwisselen

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna cadeaubonnen genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper als de Voucher niets anders oplevert.

9.2 Cadeaubonnen en resterende saldi van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar van aankoop van de voucher. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant bijgeschreven.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Er kan slechts één cadeaubon per bestelling worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra cadeaubonnen te kopen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden, worden gebruikt om het verschil te verrekenen.

9.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

9,8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met ontladende werking betalen aan de respectievelijke eigenaar die de cadeaubon in de onlineshop van de verkoper verzilvert. Dit geldt niet indien de verkoper kennis of grove nalatigheid onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van een machtiging om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

9.9 Gratis product: Een gratis product wordt gratis toegevoegd vanaf een gespecificeerde minimale bestelwaarde. Als de retournering lager is dan de minimale bestelwaarde, wordt de aankoopprijs van de gratis product wordt in rekening gebracht.

10) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen.Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft

10.1 Nieuwsbrief. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, kunnen de gegevens (e-mailadres) ook worden gebruikt voor het bedrijf Neosupps.

11) Jurisdictie

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met statutaire zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is de vestigingsplaats van de verkoper. Indien de klant buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is gevestigd, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om beroep in te stellen op de rechtbank op de maatschappelijke zetel van de klant.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

13) Couponvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden (zie hieronder) en gegevensbeschermingsvoorschriften zijn van toepassing op de aankoop van vouchers. Daarnaast gelden de volgende vouchervoorwaarden:

1. Betreft
De Smilodox-tegoedbon kan in overeenstemming met deze voorwaarden worden gebruikt als onderdeel van aankopen op de website www.smilodox.com. De voucher wordt na ontvangst van de betaling per e-mail in de vorm van een code verzonden. De voucher kan aan een derde partij worden gegeven. In dit geval verbindt men zich ertoe de vouchercode niet langer te gebruiken of aan derden bekend te maken.

2. Voorwaarden wedstrijdvoucher
Als een prijs wordt verloot in een wedstrijd, wordt deze alleen in de vorm van een waardebon uitgereikt. Er is geen contante betaling van deze geldwaarde.

3. De voucher inwisselen
De voucher kan worden gebruikt om producten te kopen die via de Smilodox-service worden verkocht. De waarde van de voucher wordt in mindering gebracht op het factuurbedrag. Er kan slechts één voucher per bestelling worden ingewisseld

4. Resterend tegoed
Als de waarde van de voucher het factuurbedrag overschrijdt, blijft het resterende tegoed behouden en kan worden ingewisseld door een nieuwe voucher aan te vragen voor het resterende bedrag. Een contante betaling van de (rest)waarde van de voucher is uitgesloten.

5. Geldigheidsduur
Vouchers moeten uiterlijk aan het einde van het tweede jaar na verzending van de vouchercode worden ingewisseld; daarna verliezen ze hun geldigheid.

6. Aansprakelijkheid
De vouchercode wordt geheim gehouden en wordt alleen doorgegeven aan de persoon die de voucher cadeau krijgt. Smilodox GmbH & Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of misbruik of vertraagde verzending (bijvoorbeeld door technische problemen) van de vouchercode.

.